Vysokoškolské koleje AKS v Olomouci

V centru města Olomouce se nachází Arcibiskupský kněžský seminář. Ten slouží na prvním místě k ubytování a formaci studentů teologie - bohoslovců, kteří se připravují na kněžství.

Další volné ubytovací kapacity nabízí kněžský seminář pro věřící studenty všech fakult patřících pod Univerzitu Palackého, Konzervatoře a VOŠ Caritas.

Pod správu kněžského semináře spadají koleje s vlastními názvy: Leopoldinum, Marianum, Domeček, Salesianum - koleje se rozšiřují o dalších skoro 40 míst. Ty jsou v samotném centru města v komplexu budov Arcibiskupského kněžského semináře, který je spojen s farností a kostelem sv. Michala.

Nedaleko Arcibiskupského paláce se nachází Stojanova kolej a k ní přiléhající část kláštera sester františkánek - Stojanova kolej-klášter.

Poslechněte si pořad o kolejích na radiu PROGLAS

Cílem kolejí je kromě poskytnutí prostoru k bydlení nabídnout možnost k prohloubení víry v Boha. Proto se centrem kolejí stávají kaple, kde se pravidelně scházíme ke slavení mše svaté, společné i soukromé modlitbě, adoracím, večerům chval a dalším aktivitám.

Duchovně se studentům věnuje P. Radek Sedlák spolu s řeholní sestrou Dagmar Trojanovou.

Snažíme se podpořit všechny duchovní i společenské aktivity, pro které se sami studenti rozhodnou. Proto spolu vyrážíme na víkendy, poutě nebo např. na Stojanově koleji kluci zorganizují ples, na který si následně pozvou holky… Prostě stačí přijít s dobrým nápadem, nadchnout pro jeho organizaci ostatní a často se z toho stane akce, která má třeba i několikaletou tradici.

I díky tomu je naše Olomouc ještě mnohem hezčí, než se pokusilo zachytit následující video.

Podávání přihlášek

Každý rok je možné již od března podávat přihlášky na další akademický rok.

Přihlášku je potřeba zaslat elektronicky na emailovou adresu s. Dagmar: sk.aks@ado.cz

Přihláška pro rok 2020/2021.docx
Přejít na mapy

Kde najdete naše koleje?